Om Oss

Tillsammans” är ett ord som sammanfattar hela vår idé. Kulturhuset Skenes roll är:

  • Att skapa möten mellan människor
  • Att vara en plats för underhållning och eftertanke
  • Att sprida glädje och kultur
  • Att vara en arena för samtal och opinions bildning
  • Att ge utrymme för ungdomar och ungdomars aktiviteter

Vi behöver alltid personer som engagera sig på idéel basis, så du är mer än välkommen att höra av dig om du är intresserad av att vara med och hjälpa till vid våra olika arrangemang.

Det kan handla om allt från att riva biljetter vid olika föreställningar, så i kiosken eller sitta med i programgruppen – Du avgör själv hur mycket tid du vill lägga.

Dela: